واکسیناسیون

واکسیناسیون در بیمارستان الغدیر به صورت کاملا رایگان انجام می شود.