اطلاعات تماس :

آدرس : خیابان هنگام-میدان الغدیر-بیمارستان الغدیر

کدپستی: ۱۶۸۳۷۴۴۶۳۶

تلفن :۰۲۱۷۷۸۰۸۸۸۰

ایمیل :info@alghadirhospital.ir

نمایش مسیر دسترسی