بخش نوزادان و بخش مراقبت‌هاي ويژه نوزادان (NICU)

اين بخش با هشت تخت ويژه NICU و تجهيزات کامل جهت مراقبت و نگهداري از نوزادان بدحال و يا نارس مفتخر است که در طي پانزده سال گذشته موفق شده تعداد کثيري از نوزادان اين مرز و بوم را که اميد به حيات نداشته‌اند را به آغوش خانواده و جامعه باز‌گرداند.