راهنمای طبقات

ساختمان شماره 1
طبقه اول جراحي مردان
داخلی
بخش ICU1
رياست – دفتر پرستاري
طبقه دوم جراحی زنان
بخش زايمان
بخش ICU2
طبقه سوم Post CCU 
آنژيوگرافي 
ICU3
زيرزمين پاتولوژي
سي‌تي‌اسكن - ام آر آی 
سونوگرافي -  تراكم استخوان
راديولوژي و ماموگرافي
ساختمان شماره 2
طبقه اول CCU1
CCU2
CCU3
طبقه دوم NICU
بلوك آموزش مادران باردار
اتاق زايمان
بخش نوزادان
طبقه سوم اتاق‌عمل
ICU-OH
زيرزمين فيزيوتراپي
CSSD
همكف و اورژانس
دفتر مديريت اورژانس
پذيرش بيمارستان تزريقات
ترخيص بيمار آزمايشگاه
دبیرخانه نمازخانه
صندوق بيمارستان  
درمانگاه
قلب و عروق داخلي و قلب داخلي – عفوني گوارش (نوار مغز – نوار عصب) جراحي اعصاب اعصاب و روان ريه و اسپيرمري آندوسکوپی و کولونوسکوپی اورولوژی جراحي عمومي ENT شنوايي‌سنجي زنان و زايمان چشم پزشكي پوست و مو غدد و متابوليسم تغذيه و رژيم درماني خون و انكولوژي ارتوپدی