اتاق های عمل بيمارستان الغدير

اتاق عمل بيمارستان الغدير در طبقه سوم ساختمان جديد در مساحت 805 متر مربع مي باشد فعاليت اتاق عمل شبانه روزي و جنرال بوده و ساعات مجاز جهت عمل الكتيو از ساعت 7:45 الي 19 و از ساعت 19 به بعد فقط عمل هاي اورژانسي قابل پذيرش مي باشند. حوزه فعاليت در اكثر رشته هاي پزشكي از جمله جراحي عمومي – جراحي زنان و زايمان، ارتوپدي – مغز و اعصاب – چشم – جراحي زيبايي – ENT- ارولوژي و ...... مي باشد و در آينده اي نزديك اتاق عمل جراحي قلب باز نيز مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت . مقدمات و شرايط پذيرش بيمار به اتاق عمل به قرار ذيل است: -1 قبل از بستري بيماردر بخش بايد وقت عمل توسط جراح از اتاق عمل گرفته شده باشد . -2 در خصوص عمل بزرگ و گروه هاي High – Risk بيماران بايد حداقل يك روز قبل از عمل در بيمارستان بستري گردند. بيماران با گروه خوني منفي از يك روز قبل در بخش بستري و جهت تهيه خون از طريق بخش با بانك خون هماهنگي گردد. -3 جهت عمل هاي الكتيو از قبل هماهنگي انجام مي گردد. -4 در صورت كنسل شدن عمل جراحي به هر دليل تا ساعت 16 روز قبل از عمل اطلاع داده شود تا وقت اتاق عمل به جراح ديگري اختصاص داده شود ، بديهي است در صورت عدم رعايت موارد فوق اقدامات لازم بر اساس مقررات و قوانين بيمارستان اجرا مي گردد. -5 در صورت تاخير بيش از نيم ساعت زمان عمل مربوط كنسل خواهد شد. برگ مصرفي جهت بيماران توسط پرستار سيركولر دقيقا" نوشته مي شود ، عدم درج هر اقلامي باعث كمبود آن در داروخانه اتاق عمل خواهد شد جهت عمل هاي D&C از هر نوع بايد سونوگرافي و گراونيدكس همين مركز همراه بيمار و ضميمه پرونده باشد. جهت انجام عمل جراحي كه نياز به C.ARM خواهد داشت جهت هماهنگي لازم با واحد راديولوژي يك روز قبل به اتاق عمل اطلاع داده شود.

تحويل و تحول وسايل و تجهيزات بيهوشي دقيقا" توسط تكنسين هاي بيهوشي و وسائل و تجهيزات اتاق عمل توسط تكنسين هاي اتاق عمل انجام مي شود. در زمان انتقال بيمار به اتاق عمل جواب آزمايشات خصوصا" CBC و تعيين گروه بايد در پرونده باليني ضميمه باشد و اعتبار آن از تاريخ انجام آزمايش مي باشد. انجام دو عمل جراحي متفاوت براي بيمار به صورت همزمان بدون هماهنگي و اطلاع مسئول فني وقت ممنوع مي باشد. شرح وظايف عوامل اتاق عمل ( پزشكي و حرفه وابسته ) بر اساس مصوبات وزارت مطبوع مشخص مي باشد.و پرسنل بايستي بر اساس مقررات و ضوابط انجام وظيفه نمايند. - رعايت اصول استريل سرلوحه اتاق عمل و بر اساس قوانين و مقررات كميته كشوري عفونت هاي بيمارستان اعمال مي شود. داشتن شناسنامه بهداشتي ، دوره هاي آموزشي در زمينه هاي مرتبط ، تلفن اضطراري ، آدرس و تلفن قابل دسترسي در مواقع نياز و شرايط بحران براي كاركنان اتاق عمل ضروي است. محور فيزيكي اتاق عمل : اتاق عمل در طبقه سوم ساختمان جديد قرار دارد و از طريق راهروي ضلع شرقي طبقه سوم تردد بيماران انجام مي شود. به علاوه از طريق 4 آسانسور مجزا در قسمت هاي مختلف قابل دسترسي است. منطقه ورودي اتاق عمل: در ابتداي ورودي توسط خط قرمز منطقه Clean از منطقه غير Clean مشخص شده است.station در منطقهClean اتاق عمل قرار دارد و در مجاورت آن محل استقرار جراحان جهت انجام امور پرونده و ارتباط نزديک با مسئول station قرار دارد. اتاق عمل داراي دو بال مي باشد ، بال جنوبي و بال شمالي بال جنوبي : در ضلع شرقي آن سه اتاق عمل جنرال قرار دارد و يك اتاق شستشو و پكينگ ، اتاق مسئول فني و مسئول اتاق عمل – انبار داروئي و وسايل مصرفي ، اتاق پكينگ محل تي شوي و اتاق Rest خانم و اتاق Rest آقايان در همين راهرو قرار دارد و در ضلع غربي نيز سه اتاق عمل و انبار تجهيزات پزشكي – و اتاق تجهيزات بيهوشي قرار دارند. اسكراب ويژه خانم ها و آقايان به طور مجزا در ضلع غربي و شرقي مستقر مي باشند.

بال شمالي : ضلع غربي آن شامل اتاق ها ي زير است رختكن جراحان آقا – رختكن جراحان خانم – اتاق گروه متخصصين بيهوشي تيم اتاق عمل – سرويس بهداشتي اتاق عمل و منطقه تي شوي و شستشو قرار دارد.

ضلع شرقي : ريكاوري اتاق عمل با ظرفيت 5 تخت بستري موقت ، اتاق ناهار خوري و اتاق رختكن آقايان – ناهارخوري و رختكن خانم ها قرار دارند. ضمنا" آسانسور ويژه تحويل نوزادان در همين قسمت قرار دارد. تجهيزات پزشكي و بیهوشي اتاق عمل برابر دستورالعمل دفتر ارزشيلبي و نظارت و اعتبار بخشي وزارت متبوع مي باشد. پزشكان با تخصص ها مختلف به صورت قراردادي و ميهمان با اين مركز همكاري دارند. كاركنان وابسته به حرف پزشكي : 30 نفر اتاق عمل 16 نفر بيهوشي 4 نفر بيمار بر 3 نفر منشي 6 نفر خدمات تجهيزات و ملزومات اتاق عمل : اتاق عمل اين مركز در راستاي پيشرفت هاي علمي و تكنولوژيك قدم بر ميدارد و تمام همت و تلاش آن در جهت نيل به دستاوردهاي نوين پزشكي مي باشد. راه اندازي و نصب سيستم هاي ضد ميكروبي ( فيلترينگ ) هپا – تعويض تجهيزات مانيتورينگ و بروز كردن آن ها اتاق عمل : اتاق عمل اين مركز در راستاي پيشرفت هاي علمي و تكنولوژيك قدم بر ميدارد و تمام همت و تلاش آن در جهت نيل به دستاوردهاي نوين پزشكي مي باشد. راه اندازي و نصب سيستم هاي ضد ميكروبي ( فيلترينگ ) هپا – تعويض تجهيزات مانيتورينگ و بروز كردن آن ها