تلفن های نوبت دهی :

نوبت دهی درمانگاه

نوبت دهی درمانگاه با شماره ۷۷۲۲۹۹۰۰-۰۲۱ همه روزه از ساعت ۷ صبح الي ۷ بعد از ظهر می باشد.

تلفن های نوبت دهی تصويربرداری پزشکی

۰۲۱-۷۷۲۴۹۰۳۰

۰۲۱-۷۷۲۴۹۰۵۰