آزمایشگاه

متشکل از بخش‌هاي : پاتولوژي-بيوشيمي-هماتولوژي-هورمونشناسي-ايمونولوژي- ميكروب‌شناسي- الكتروفورز- انگل‌شناسي- تجزيه‌ ادرار و سنگ‌هاي مجاري ادراري- غربالگري دوران بارداري

مجهز به تجهیزاتي نظير : Hitachi BT 1500 Abbotte Coulter Sysmex

طرف‌قرارداد با بيمه‌هاي : تامين اجتماعي- خدمات درماني- ارتش- بانك صادرات -بانك كشاورزي- بانك ملت- صدا و سيما- صندوق رفاه- شهرداري- وزارت نيرو- بنادر و دريانوردي صندوق رفاه كيش و...

آزمایشگاه بیمارستان الغدیر به صورت 24 ساعته آماده و پذیرای مراجعین گرامی می باشد.