بخش مراقبت‌هاي ويژه قلبی CCU

يک طبقه کامل به اين بخش اختصاص داده شده است و شامل سه قسمت CCU1، CCU2 و CCU3 مي‌باشد.

پذيرش و مراقبت از بيماران قلبي در اين قسمت‌ها براساس طرح انطباق مي‌باشد.

شايان‌ ذکر است متخصصين قلب به صورت شبانه‌روزي در اين بخش مستقر بوده و پرسنل مجرب و آموزش ديده پرستاري نسبت به انجام امور بيماران اهتمام مي‌ورزند اين بخش به منظور ايجاد محيطي آرام و امن داراي کليه امکانات لازم مراقبتي مي‌باشد.