سیاست ها و افتخارات

افتخارات

  • دارنده گواهینامه ایزو 9001
  • دارنده گواهینامه ایزو 9001
  • بیمارستان برگزیده دوستدار کودک
  •  بیمارستان برگزیده دوستدار کودک
  • دارنده گواهی استقرار نظام مراقبت ازخون (هموویژیلانس)
  •  دارنده گواهی استقرار نظام مراقبت ازخون (هموویژیلانس) - ویژه مراکز درمانی

سياست‌هاي اصلي بيمارستان الغدير

رضايتمندي بيماران و همراهان به گونه‌اي كه بهداشت و درمان با استاندارد بالايي از كيفيت و ايمني بدون توجه به توان مالي مراجعه‌كنندگان بهبود پيدا ‌كند.

با توجه به لزوم توجه به انتظارات ذینفعان در تدوین برنامه های استراتژیک و بیانیه‌های سازمان، لیست گروه‌های مختلف ذینفعان و انتظارات و توقعات آنها با همفکری و توافق شرکت‌کنندگان به شکل زیر تدوین گردید:

انتظارات و توقعات الویت ذينفعان كليدي سازمان
درمان، هزینه کم، حفظ احترام، کیفیت خدمات، آسایش و امکانات هتلینگ، خدمات پس از ترخیص، آموزش، دسترسی به پزشک و بیمارستان، اطلاع رسانی، امنیت، تکمیل زنجیره درمان، خدمات به همراه بیمار، امکانات ملاقات، احترام به باورهای مذهبی و فرهنگی، مشاوره درمانی، سرعت عملیات پشتیبانی 1 بیماران
احترام، خدمات به همراه بیمار، دسترسی، ملاقات آسان، سرعت عملیات پشتیبانی، اطلاع رسانی و مشاوره پزشکی، اجازه مشارکت در درمان، 1 همراهان بیمار
رعایت قوانین و دستورالعمل ها، توسعه مدیریت(بالا رفتن رتبه بیمارستان)، حفظ اعتبار و خوشنامی، افزایش کیفیت آموزش، پژوهش و درمان، بهداشت، رضایت مشتریان(رعایت حقوق بیماران)، کاهش هزینه، افزایش درآمد، توسعه خدمات درمانی، 3 دانشگاه علوم پزشکی
افتخار و بالندگی، تکریم، مشارکت در هزینه کرد امکانات و اعتبارات تخصیصی، اطلاع رسانی و شفافیت بازخور، ارائه سرویس ها و امتیازات ویژه، نام امیرالمومنین(ع) 1 متولی
امنیت شغلی، مشارکت، حقوق مکفی، احترام، عدالت، ارتقاء مهارت و دانش، اطلاع رسانی، خدمات رفاهی، قدردانی، شفافیت و صداقت، بازخور عملکرد، کارمتناسب با توان، نشاط سازمانی، امکانات پژوهش و آموزش، حمایت درمقابل مسوولیت های شغلی، امکانات و تجهیزات لازم، فضای کار مناسب 2 کارکنان
پرداخت به موقع مطالبات، احترام، پایبندی به تعهدات، عدالت (عدم پارتی بازی)، مشارکت و هماهنگی در ارتقاء عملکرد، 3 تامين‌كنندگان
تنظیم صحیح اسناد و ارسال به موقع، کاهش هزینه ها، رعایت تعرفه ها، جلب اعتماد بیمه شده ها، صبوری در دریافت مطالبات، اطلاع رسانی 3 سازمان های بیمه‌گر
حفظ محیط زیست( زباله، فاضلاب، سرو صدا، ترافیک و ..)، عدالت (پرهیز از پارتی بازی)، شفافیت در ابراز اطلاعات مرتبط با اجتماع، حفظ شئونات اجتماعی محله، اطلاع رسانی، رعایت حال همسایگان 4 جامعه

  با توجه به تفاوت انتظارات و نیازهای ذی‏نفعان مختلف، با محدودیت منابع، بیمارستان در یک زمان ممکن است نتواند همه انتظارات را برآورده کند از این رو براساس میزان اهمیت و درجه نفوذ اولویت‏بندی می‏گردند تا نیازهای آنها مدیریت شود.

  همانطور که در جداول مشاهده شد بیماران و همراهان به دلیل اثرگذاری بالا در نقش مشتری از بالاترین اولویت توجه برخوردار شدند.