آندوسکوپی و کولونوسکوپی

بخش اسكوپي اين مركز آماده خدمت‌رساني به بيماران عزيز مي‌باشد. در اين بخش خدماتي از قبيل انجام آندوسكپي و كولونوسكپي توسط پزشكان متخصص و فوق تخصصي انجام مي‌شود.

ساعت شروع كار درمانگاه از 7 صبح لغايت 18 عصر مي‌باشد.

بيمار بعد از انجام ويزيت توسط پزشك گوارش همين مركز براي انجام آندوسكپي – كولونوسكپي آماده مي‌شود.

جهت انجام آندوسكپي بيمار بايد از 8 ساعت قبل ناشتا باشد.

جهت انجام كولونوسكپي بيمار بايد سه روز آمادگي داشته و غذا نخورده باشد. بيماران بالاي 40 سال جهت انجام اين خدمات بايد از پزشك معالج قلب ok قبلي داشته باشند يعني پزشكي قلب اجازة انجام آندوسكپي را به ايشان بدهد.

در ضمن بيماران جهت دريافت قبض ويزيت در شيفت صبح از ساعت 7 صبح شروع به كار مي‌كند و در شيفت عصر از ساعت 1 بعدازظهر.

بيماران بعد از انجام آندوسكپي و يا كولونوسكپي در همان روز با دريافت عكس رنگي و نسخه دارويي مرخص مي‌شوند.

از نظر ضدعفوني دستگاه‌هاي آندوسكپي و كولونوسكپي از محلول دكونكس 53پلاس به مدت 20 دقيقه تمام آلودگي‌ها برطرف شده و دستگاه براي بيمار بعدي آماده مي‌شود.